• Jak se rozmluvit a jak si šetřit hlas?
 • Hlasový trénink v praxi.
 • Video ukázky a analýza veřejných projevů.
 • Nejčastější chyby v češtině.
 • Pět účinných metod zvládání trémy.

 

Na co se zaměříme?

Pozornost bude zaměřena také na nácvik správné rychlosti, tempa a dynamiky projevu. Soustředíme se rovněž na nácvik správného nádechu a využívání pomlk, rétorických pauz v různých typech rétorických výstupů. Nedílnou součástí webináře budou video ukázky zkušených řečníků a rétorů včetně analýzy jejich veřejných projevů. Tento webinář je určen zájemcům, kteří svou aktivní spoluprací budou plnit jednotlivá rétorická cvičení a chtějí pracovat na zlepšení svého veřejného projevu.

 

Organizace a pravidla

 • Zaslaná přihláška na webinář je závazná.
 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 • Máte dotaz k připravovanému semináři? Neváhejte se na nás obrátit.
 • +420 224 247 011

 

Pro studenty European Business School je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

 

Jak seminář hodnotí ti, kteří jej absolvovali před Vámi?

1,12 celková známka kurzu
93% celkový dojem z kurzu
99% zúčastněných by webinář doporučilo svým kolegům