doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Garant programu LL.M. Public Law (veřejné právo)
doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Lektor na European Business School SE

Vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze právo, historii, filosofii a klasickou filologii, na Vysoké škole ekonomické teorii ekonomického vzdělávání. Působil mj. jako vedoucí právník podnikového ředitelství, od roku 1990 jako vysokoškolský učitel. Je autorem cca dvou set odborných studií, učebnic a vědeckých monografií z oboru kulturních, hospodářských, právních a církevních dějin, teorie práva a veřejné správy, publikovaných v řadě časopisů v ČR a v zahraničí, autor a spoluautor středoškolských a vysokoškolských učebnic a učebních textů. Přednáší na domácích a zahraničních vysokých školách.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.