doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Stal se zakládajícím členem a viceprezidentem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Je partnerem vzdělávací a poradenské společnosti Consilium Group a autorem řady publikací, například Řízení lidí v organizaci, Slovník řízení lidských zdrojů, Deset nejobtížnějších situací manažera, 10 nejdražších manažerských chyb, Deset kroků k vyššímu výkonu zaměstnanců, Motivace a odměňování pracovníků, Ekonomie bez mýtů a iluzí, Přestaňte se v práci stresovat, Jak lépe nakládat s časem ad. S Ústavem práva a právní vědy a European Business School spolupracuje od roku 2011, je garantem programů Leadership a Management lidských zdrojů, předsedou správní rady EBS a autorem několika skript pro posluchače (Management lidských zdrojů, Firemní kultura a identita, Případové studie z managementu lidských zdrojů, Psychologie řízení a vedení zaměstnanců).
person
Největší ekonomický mýtus všech dob

Největší ekonomický mýtus všech dob

Největší ekonomickou iluzí, existující zřejmě od počátku věků, je představa, že chce-li někdo vydělat, musí někoho jiného o stejnou částku obrat. Zrádnost této iluze spočívá v tom, že tomu tak občas skutečně je. Iluze se proto může intuitivně jevit jako správná. To však nic nemění na tom, že její podstata je zcela chybná.

Přečíst celý článek
person
Mimořádné události a teorie osamělého střelce

Mimořádné události a teorie osamělého střelce

Vznikne-li v organizaci problém nebo dokonce mimořádná událost, přispěchá její vedení zpravidla s prohlášením, že příčinou bylo individuální pochybení lidského činitele. Vyloučí tím jakýkoli „systémový“ problém čili možnost, že by příčinou mohly být i širší nedostatky řízení. Snahu uklidnit veřejnost lze pochopit, otázkou však je, zda tento přístup pomáhá organizaci samotné. Individuální pochybení ani mimořádné události totiž zpravidla nepadají z nebe.

Přečíst celý článek
person
Ekonomika na volné noze

Ekonomika na volné noze

Nápady, na kterých stojí podnikatelské inovace, se občas opakují. Ekonomiku dvacátého století předznamenal vynález Henry Forda – montážní pás umožňující levnější a rychlejší výrobu. Zdá se, že ekonomiku dvacátého prvého století předznamenává nápad, který je jeho obdobou. Uplatňuje se však v oblasti služeb.

Přečíst celý článek
person
Zvykněte si  (více) naslouchat

Zvykněte si (více) naslouchat

Naslouchání je klíčovým předpokladem komunikace. Je proto i jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu, a to prakticky ve všech oblastech života. Je i účinným nástrojem úspory času a omezování vlastního stresu. Nasloucháte-li totiž ostatním pozorněji, dokážete se zpravidla vyhnout řadě konfliktů.

Přečíst celý článek

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.