Přihláška

Výběr studijního programu

Zvolte v kolika splátkách si přejete školné uhradit

Osobní údaje

Jak jste se o nás dozvěděl/a

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky.

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. European Business School SE je správcem a současně zpracovatelem údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.“