Anotace k předmětu

Zvýšený výskyt konfliktů, ať již uvnitř nebo navenek organizace, jejich dlouhodobější přetrvávání či nevhodné řešení snižují výkonnost organizace. Manažeři by proto měli konfliktům předcházet, a pokud k nim dojde, co nejrychleji a nejúčinněji je řešit. Vyvarovat by se měli především zbytečně konfrontačním metodám řešení konfliktů, které zpravidla patří k těm nejméně produktivním způsobům jejich řešení.

 

Obsah předmětu

Předmět „Strategie řešení konfliktních situací“ se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti, jejich důsledky, prevencí a hlavními způsoby řešení. Zabývá se i konflikty, ke kterým dochází mezi jednotlivými ekonomickými subjekty či jejich pracovníky, a to v rámci obchodních a dalších ekonomických vzahů. Součástí modulu jsou konkrétní strategie a nástroje, díky kterým rychle a účinně detekujeme vzniklý problém a nastavíme efektivní řešení vzniklého problému.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit se s hlavními strategiemi a postupy, které lze při řešení konfliktů využít, i hlavními metodami sloužícími k jejich prevenci, a zvýšit tak účinnost řídícího či obchodního jednání v konfliktních situacícg. Zaměříme se na prevenci konfliktů v organizacích z hlediska eliminace nejčastějších chyb v managerské praxi jako je podávání zpětné vazby, pochvala, vymezení a organizace práce. Pozornost budeme věnovat také emoční stránce konfliktů, která často efektivnímu vyřešení konfliktu brání.

 

Struktura předmětu

Příčiny a důsledky konfliktů v pracovních a obchodních vztazích

Druhy konfliktů na pracovišti

Prevence konfliktů

Mediace konfliktů

Strategie řešení konfliktů

Nástroje pro řešení konfliktů v managerské praxi

Efektivní podávání zpětné vazby

Techniky řešení konfliktů

Analýza a řešení emocionálně vypjatých konfliktů

Konflikty, které jsou pro organizace prospěšné

 

Literatura

Berne, E.: Co řeknete, až pozdravíte. Portál, Praha, 2013

Berne, E: Jak si lidé hrají. Portál, Praha, 2011

Harris, T.: Já jsem ok, ty jsi ok. Pragma, Praha, 1997

Honzák, R.: Čas psychopatů, Galén. Praha. 2018

Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Portál, Praha 2008

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1988.

MCCONNON, Shay a Margaret MCCONNON. Jak řešit konflikty na pracovišti. Praha: Grada, 2009.

Plamínek, J.: Konflikty a vyjednávání. Grada Publishing, Praha, 2009

Thiele, A.: Jak na špinavé útoky a intriky v komunikaci. Grada, Praha, 2015

Urban, J.:  Psychologie řízení a vedení, ÚPPV a EBS, 2017

Mgr. Pavlína Horáčková, MBA

Mgr. Pavlína Horáčková, MBA---

lektor na European Business School SE

Lektorsky působím od roku 2018 na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE v rámci programu MBA Psychologie managementu a od roku 2023 jsme členskou správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Posluchačům se snažím přiblížit psychologii managementu a učit se držet emoce pod kontrolou. Učím manažery vždy být v interakci vítěz a nikoliv poražený. Vedle lektorské činnosti provozuji privátní praxi, kde působím 6 let jako terapeut, hypnoterapeut a poradce. Přednášela jsem 7 let na VŠTVS Palestra, což pro mě byla inspirativní zkušenost a práce s publikem a interaktivní přednášky nás oboustranně nabíjely. Působím také jako certifikovaný kouč NLP.