Cílem tohoto modulu je objasnění základních pojmů a principů fungování správního soudnictví, jeho ústavněprávních základů, základních principů správního soudnictví, jakož i jednotlivých typů řízení. Zaměřte se na vymezení a charakteristiku pojmů: správní soudnictví, správní soud, rozhodnutí správního orgánu, nečinnost správního orgánu, nezákonný zásah správního orgánu, správní orgán, opatření obecné povahy, kasační stížnost, obnova řízení.

Porozumět byste měli zejména následujícím problémům: Správní soudnictví, formy správního soudnictví, správní soudnictví v České republice, zásady správního soudnictví a jeho organizace, řízení ve správním soudnictví, řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, ochrana před nečinností správního orgánu, řízení o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, správní soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního referenda, správní soudnictví ve věcech politických stran a politických hnutí, řízení o kompetenčních žalobách, řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, systém opravných prostředků ve správním soudnictví.

Obsah modulu:

Historie a vývoj správního soudnictví v České republice, Ústavní základy správního soudnictví v České republice, Formy správního soudnictví, Organizace správního soudnictví, Pravomoc a příslušnost soudů ve správním soudnictví, Zásady správního soudnictví, Nejvyšší správní soud, Pojem účastník ve správním soudnictví, Rozhodnutí ve správním soudnictví, Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, Ochrana před nečinností správního orgánu, Řízení o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, Správní soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního referenda, Správní soudnictví ve věcech politických stran a politických hnutí, Řízení o kompetenčních žalobách, Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, Kasační stížnost ve správním soudnictví, Obnova řízení ve správním soudnictví, Evropské správní soudnictví.

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.---

se pohybuje v akademické sféře od roku 2007. Odborně se profiluje v oblasti správního správa.