Předmětem této vědní disciplíny je umožnit v tržní ekonomice zahrnout projevy rizika vyplývající z nejednoznačnosti průběhu reálných ekonomických procesů do rozhodování o hospodářských záležitostech. Risk management spočívá v soustavné analýze ekonomické činnosti z hlediska zřetelných, potenciálních i skrytých rizik.

Risk management v nejširším významu je racionální jednání v krizové situaci tak, aby se chránila stávající i budoucí aktiva firmy. Cílem risk managementu je dosažení bezpečné činnosti při co nejnižších nákladech na zajištění této bezpečnosti. Jinak řečeno: zachovat schopnosti firmy dodávat zákazníkům zboží a služby, zachovávat aktiva lidská i materiální a chránit výdělečnou schopnost obchodní korporace.

Cíl modulu:

Cílem modulu je objasnění významu rizika ve firmě, jeho správná identifikace, hlediska realizace rizik a pojistitelnost rizik jako výchozí základní body pro tvorbu plánu a procesů obchodní korporace.

Obsah modulu:

Lidská společnost je ovlivňována působením nepředvídaných událostí, které mohou mít jak kladné výsledky, ale také negativní důsledky. Tyto události vyplývají z přírodních jevů (choroby, působení živelných sil), tak i z nedokonalostí lidské společnosti (havárie, krádeže, úrazy).

Riziko můžeme dělit: (i) čisté riziko (nepředvídatelné), tj. výhradně záporné odchylka od cíle (nebezpečí ztrát), nebo (ii) spekulativní (záměrné - předvídatelné) riziko, kdy jde o záporné i kladné odchylky od cíle (situace spojené s hraním hazardních her, sázením, spekulacemi na burze apod.)

Za účelem optimalizace procesů v obchodní korporaci vznikl v pojišťovnictví obor, který se nazývá risk management. Risk management je výkonná činnost, spočívající ve vyčerpávajícím výčtu možných rizik a jejich kvantifikací, ohodnocením (akceptací), limitováním (kontrolou rizika) a přenosu (pojištění) na bázi technických, ekonomických a statistických znalostí a zkušeností.

PhDr. Jana Krausová, MBA

PhDr. Jana Krausová, MBA---

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Na EBS je odborným garantem vzdělávacího programu MBA „Pojistné právo a pojištění“. Vyučuje předměty se zaměřením na problematiku risk managementu a přepravního práva.