Cílem tohoto modulu je objasnění právní úpravy pojištění, a to jak z pohledu veřejného práva, tak i z pohledu práva soukromého, praktická aplikace práva v činnosti pojišťovny, pojišťovacího zprostředkovatele a státního dohledu a objasnění práv klienta ve vztahu k ostatním subjektům pojistného trhu.

Obsah modulu:

Modul je rozdělen do tří základních částí.

  • První část modulu se zabývá právní úpravy pro podnikání pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů na Českém pojistném trhu. Jde zejména o podmínky jejich založení,  podmínky, které musí splňovat při své činnosti, práva a povinnosti, která jsou s jejich činností spojena či roli, významu a funkci státního dohledu nad pojistným trhem.
  • Druhá část modulu se zabývá právní úpravy „Pojistné smlouvy“. Jde zejména o podmínky pro její vznik změnu a zánik, postavením účastníků v pojistně právním vztahu a kategorizaci pojistných smluv.
  • Třetí část modul se zabývá právní úpravou zprostředkování pojištění a nezávislé likvidace pojistných událostí. Jde zejména o kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů, vymezení jejich práv a povinností a postavení klienta při nákupu pojistných produktů.

Ve všech částech modulu je problematika probírána z pohledu českého právního řádu v kontextu s právem Evropské unie se zaměřením na jeho praktickou aplikaci.

JUDr. Jan Ježdík

JUDr. Jan Ježdík---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje předměty Product Management a Právo v pojištění