Cílem modulu je předat základní znalosti z oblasti pojišťovnictví - s důrazem na vývoj, principy, účel a charakteristiku pojištění, vznik pojištění, definice základních subjektů pojištění, zprostředkovatelé v pojištění, profesní organizace, funkce státního dozoru.

Modul stručně seznamuje studenty s problematikou a základy pojišťovnictví. Obsahuje základní znalosti, které by měl absolvent, po absolvování studia, ovládat. Trh v pojištění v ČR můžeme považovat za stabilní. Přesto má možnost růstu, nejen z pohledu předepsaného pojistného, ale umožňuje mu také vývoj produktů (z hlediska kvality i kvantity). Nebývalé množství změn legislativních i věcných, které souvisejí se vstupem České republiky do Evropské unie v sektoru pojišťovnictví, nutí jednotlivce  vyrovnávat se s velkým množstvím změn nejen v práci, ale i v životě. Studium má za cíl Vás se změnami srozumitelně seznámit a naučit Vás je přijímat.

Obsah modulu:

  • Úvod do pojišťovnictví
  • Historie pojištění a pojišťovnictví
  • Základní dělení pojištění
  • Členění pojištění dle předmětu pojištění
  • Zákon o pojišťovnictví
  • Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích  a samostatných likvidátorech pojistných událostí
  • Zprostředkování pojištění
  • Podnikání v pojišťovnictví
  • Dozor v pojišťovnictví
  • Jak se vyrovnat se změnami ve Vaší práci a ve Vašem životě?
Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.---

Garantka programu MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

Vyučuje v předmětech Pojištění jako specifické odvětví ekonomiky, Motivace a odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví a Společné atributy výkonných obchodníků.