Anotace předmětu

Aktuální situace na trhu má významný dopad i na podnikání v pojišťovnictví. V současné době je mnoho subjektů, které zvažují vydat se novým směrem. Tento stav ovlivňují i změny v legislativě a aktuálně má na podnikání v pojišťovnictví vliv i dopad covid-19, jako na celou společnost. Podnikající subjekty v pojišťovnictví mají i různé motivace. Jedním ze základních motivů je uspokojování požadavků klientů a poskytovaní kvalitnějších služeb. V neposlední řadě je také důležité, aby byl zvolen správný způsob podnikání, který povede k vysoké kvalitě, ekonomické rentabilitě a celkové stabilitě. Několik významných subjektů podnikajících v pojišťovnictví udává směr, zabývají se rozvojem a standardizací kvality. Poskytovat kvalitní služby klientům a být úspěšným na trhu je jednou z hlavních priorit. Velmi zajímavé jsou závěry ve vnímání pojišťovnictví jako oboru, jako služby či jako zaměstnavatele. Zorientování se v aktuální situaci je nezbytným předpokladem obstát v široké konkurenci. S rostoucím vývojem se objevují i nové technologie a neustále se zvyšují nároky na poskytované služby klientům. Nové systémy umožňují ve firmách sledování, měření a zlepšování jednotlivých sledovaných procesů, což má přímý dopad i na škodný průběh a profitabilitu klientů. Tyto kroky vedou k vyšší efektivitě a ziskovosti subjektů podnikajících v pojišťovnictví, ale přímo mají dopad i na cenu pro klienta.

 

Obsah předmětu

V rámci tematického setkání lektora se studenty k tomuto předmětu bude nejprve pozornost věnována shrnutí teoretických znalostí z oblasti pojišťovnictví obecně. Úvod do problematiky české legislativy, která vymezuje formy podnikání v pojišťovnictví. Seznámení s počátečními kroky pro vznik subjektu nebo subjektu již podnikajícího v pojišťovnictví, zaměření se na jednotlivé úseky vedoucí k optimálnímu stavu podnikajícího subjektu. Studenti budou seznámeni s možnostmi interní a externí formy podnikání a jejich výhody. V rámci tematického setkání se blíže dozvědí pravidla plánování, nastavení dlouhodobých a krátkodobých plánů, Cross-sellingu jako techniky zvýšení prodeje a nástroje stabilizace portfolia a s etikou i etiketou. V praktické části pod vedením lektora, která bude probíhat interaktivní metodou, mohou získat odpovědi na problematiku, která je osobně k tématu zajímá.

 

Cíl předmětu

Toto téma obsahuje mnoho teoretických, ale především praktických informací, které jsou vhodné pro subjekty, které již v pojišťovnictví podnikají, nebo i pro ty, kteří se na tento směr teprve chystají. Cílem tematického setkání lektora se studenty k předmětu Podnikání v pojišťovnictví je nejen seznámení se obecně s problematikou pojišťovnictví, ale především porozumění oblasti pojišťovnictví. Studenti se dozvědí, jak podnikat efektivně, jak poskytovat personalizovanou službu klientům a odlišit se od konkurence. Učit studenty způsobům zvyšování kvality a odlišení se od konkurence může být náročné, protože to vyžaduje pracovníky, kteří splňují přístupy, které jsou v této oblasti nezbytné. Proto je cílem studenty seznámit s těmito přístupy tak, aby byli schopni využívat tyto nástroje pro zvyšování kvality a zajištění spokojenosti klientů.

 

Struktura předmětu:

 1. teoretická část
 2. Základy pojišťovnictví.
 3. Aktuální legislativa.
 4. Vývoj trhu.
 5. Interní externí forma podnikání.
 6. Přístupy, které vedou ke zvyšování spokojenosti klientů.
 7. Praktická část
 8. Formy podnikání.
 9. Přístupy vedoucí ke zvyšování efektivity.
 10. Jak poskytovat službu?
 11. Model úspěšné formy podnikání.
 12. Kazuistiky

Seznámení studentů s modelovými případy z praxe.

 • Panelová diskuze

 

Literatura

HRADEC, M., ZÁRYBNICKÁ, J. KŘIVOHLÁVEK, V. : Pojištění a pojišťovnictví. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Praha, 2009.

DUCHÁČKOVÁ, E. : Principy pojištění a pojišťovnictví. Ekopress, s.r.o., Praha, 2009.

KOLEKTIV AUTORŮ: Pojištění v kostce. Eva Gmentová, 2020, 88 s. ISBN 978-80-906748-7-5. 

KOLEKTIV AUTORŮ: Pojištění občanů. Eva Gmentová, 2020. 43 s. ISBN 978-80-906748-6-8.

MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E. : Teorie a praxe Pojišťovnictví. Ekopress, s.r.o., Praha, 2006.

MESRŠMÍD, J.: Marketing v pojišťovnictví. Professional Publishing, 2016. 264 s. ISBN 978-80-7431-158-1.

MESRŠMÍD, J.: Regulace pojišťovnictví v EU. Professional Publishing, 2015. 176 s. ISBN 978-80-7431- 146-8.

MAZÁK, E., SOLDÁT, V.: Etika a etiketa podnikání v pojišťovnictví, bankovnictví a finančních službách. EAN. ISBN 978-80-7265-187-0.

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.---

Garantka programu MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

Vyučuje v předmětech Pojištění jako specifické odvětví ekonomiky, Motivace a odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví a Společné atributy výkonných obchodníků.