Tento cyklus obchodních dovedností je zaměřen na pochopení důležitosti servisu o klienta jako profesionálního způsobu následné péče o budoucí obchod. Zároveň se zde zdůrazňuje osobnost skutečného obchodníka, který dokáže nejen prodat, ale i postarat se, aby produkt, který klient získal, sloužil k jeho užitku. V neposlední řadě je cílem studia překonat v reálu zcela běžný, nicméně nepochopitelný strach a obavu při práci s referencemi a naučit účastníky si správně a hlavně „ ŘÍCI „ o doporučení jako přirozený a efektivní způsob rozvoje potencionálního kmene budoucích klientů.

Obsah modulu:

  • Dohoda o následných aktivitách
  • Práce s referencemi
  • Servis a jeho význam pro další obchod
  • Formy, způsoby a typy servisu klienta
  • Konkurenční prostředí a jeho vliv na zákazníka ( klienta )

Absolvent tohoto modulu bude schopen: vytvořit si vzor dohody o servisu s klientem, znát způsoby získávání referencí, umět pracovat s referencemi, pochopit smysl a význam servisu pro další obchod, schopen rozeznat formy, způsoby a typy servisu klienta, vnímat rizika ze strany konkurence, umět rozlišovat typy klientů a nastavit jim odpovídající péči, spojit celý obchodní proces v uzavřený kruh.

Mgr. Patrik Spannbauer

Mgr. Patrik Spannbauer---

Statutární ředitel na European Business School SE a lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Vyučuje v předmětech Management obchodní schůzky, Argumentace navrženého řešení zákazníkovi, Péče o zákazníka a práce s referencemi a Strategie výběru nových spolupracovníků