Anotace k předmětu

Self branding je proces, při němž si jedinec buduje více než jen své dobré jméno, a to svou osobní značku, jež projevuje, co daný člověk dělá a kým je. Jedná se o proces napomáhání ostatním lidem v utváření názoru na sebe samého a budování vlastní image. Takto vytvořená osobní značka je následně okolím přiřazována ke všemu, co daný jedinec dělá nebo pod čím je podepsaný. Při kurzech předmětu „Osobní prezentace“ půjde především o praktické ukázky, jak působit na své okolí o něco lépe než jen dobrým dojem.

 

Obsah předmětu

Během kurzů se společně zaměříme především na řeč těla při prezentacích, práci s pozorností posluchačů, přípravu a strukturu prezentace, manipulativní otázky a návodné odpovědi, práci se stresem a netradiční techniky při prezentacích. Absolvent tohoto předmětu bude schopen: připravit základní strukturu prezentace, rozlišovat mezi auditivním, vizuálním a kognitivním stylem prezentace, pokládat správné argumenty ve správném pořadí, navolit správnou délku prezentace, pracovat se základními technikami pro podvědomé akceptování prezentovaných faktů, umět rozlišovat mezi reálnou a demonstrační poznámkou či otázkou posluchačů, pracovat s pozorností posluchačů, odpovídat na technické i manipulační otázky posluchačů, vkládat netradiční a kreativní prvky do prezentací

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je pochopení základních principů a nácvik prezentačních dovedností a následné přípravy osobní prezentace pro různé cílové skupiny. Hlavní náplní je příprava na praktické situace, jako jsou prezentace svých výsledků vedení, přesvědčivá prezentace projektu, který chci prosadit, obhajoba před kritickým publikem a rychlé a srozumitelné vysvětlení komplikovaných problémů. Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude schopen lépe reagovat na situace, které osobní prezentace přináší, pracovat se stresem a lépe volit argumenty adekvátní posluchačům.

 

Struktura předmětu

Osobní prezentace

Self branding

Personal branding

Image

Osobní značka

Sebeprezentování

Pojistná smlouva

Regulace

 

Literatura

KANG, K.: Branding pays: the five-step system to reinvent your personal brand. 1st ed. Palo Alto, CA, BrandingPays Media, 2013

BRADBERRY, T., GREAVES, J.: Emoční inteligence v praxi: všechno, co potřebujete vědět o úspěšném životě, vztazích a kariéře. 1. vyd. Praha, Columbus, 2007

HIERHOLD, E.: Rétorika a prezentace. 1. vyd. Praha, Grada, 2005

BALDWIN, Melissa Davis. More than a name: an introduction to branding; with a theoretical commentary by Jonathan Baldwin. Lausanne, 2006, AVA

KAPUTA, C.: Staňte se značkou!: osobní branding, aneb, jak si chytří lidé budují značku, která jim zajistí úspěch. Vyd. 1. Praha, Management Press. 2011

VYMĚTAL, J.: Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. 1. vyd. Praha, Grada, 2008

Bc. Jan Brodský DiS.

Bc. Jan Brodský DiS.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje předměty Time management a Osobní prezentaci