Cílem modulu je umět analyzovat daný segment a zajistit vhodné motivační prvky v rámci vymezených zákonných limitů odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví.

Umění vhodného motivování ovlivní vysokou pravděpodobnost růstu v požadovaných oblastech.

Obsahem modulu bude i proces vyhodnocování a strategie pro další období. Znalosti mohou být využity při ovlivnění výsledků, za které každý jednotlivec osobně odpovídá.

Obsah modulu:

Správný výběr vhodného motivačního prvku pro spolupracovníky ve finančním poradenství a pojišťovnictví je velice specifický a velmi obtížný. Přesto je klíčem k úspěchu a zajištění požadovaných výsledků, a to především ve světě finančního a pojišťovacího poradenství . Obsahem tohoto modulu bude naučit se segmentovat cílové skupiny, neboť každá skupina vyžaduje zvolení odlišného přístupu a různé formy odměňování. V modulu si představíme několik modelů motivací i odměňování. Ačkoliv jsou firemní kultury společností v oblasti finančního poradenství i pojišťovnictví téměř srovnatelné, je třeba hledat cesty, jak být pro obchodní partnery transparentnější, zajímavější a dokázat se odlišit. V momentě, kdy zvolíme správnou cestu a dokážeme motivovat cílovou skupinu, efekt jde ruku v ruce se spokojeností s odměňováním spolupracovníků a obchodních partnerů. Zároveň se projeví v očekávaných výsledcích. Modul bude zaměřen nejen na motivování a odměňování externích partnerů, ale i zaměstnanců jak v oblasti finančního poradenství, tak v pojišťovnictví. Zahrnuty budou různé formy spolupráce, počínaje outsorcingem až po strategické aliance a korporace. Bude zahrnuta i spolupráce se sítěmi (networking) a pooly..

Aby firmy dosáhly svých podnikatelských cílů, je třeba, aby dokázaly správně a účelně motivovat a odměňovat svoje spolupracovníky.

  1. Úvod
  2. Teorie – modelové příklady
  3. Segmentace
  4. Typy odměňování
  5. Druhy motivace
  6. Vnější vlivy
  7. Osobní vlivy
  8. Závěr
Ing. Miroslav Focht, MBA

Ing. Miroslav Focht, MBA---