Anotace předmětu

Lékařské fakulty neučí mediky a tím pádem budoucí lékaře, jak mají své ordinace nebo nemocnice vést a řídit či jaké metody řízení používat a nikdo jim nevysvětlí, proč metoda cukru a biče funguje jen někdy. Stejně tak, že každý jejich zaměstnanec má dvě nestejnorodé části své mysli, které jej ovlivňují v jeho jednání a konání. Pokud neuchopí tu důležitější, tak si mohou hledat jiného zaměstnance. Na každého působí jinak různé motivační programy a zaměstnanecké benefity. Na místo řízení strachem je nutné zavést firemní kulturu, kde bude na prvním místě důvěra, která se dá jednoduše a exaktně změřit.

Nemocnice a soukromé ordinace potřebují ke svému chodu organizační řád, ve kterém jsou delegovány pravomoci na nižší úrovně. U vnitřního řádu je více a do hloubky rozvedené, jak funguje chod a provoz zdravotnických institucí. Často dochází za plného provozu k neohlášeným kontrolám ze strany státních orgánů a vzniká otázka, jak se má zachovat poskytovatel zdravotních služeb. Obdobně jak vyřešit GDPR a s tím celý svazek povinností vůči pacientům.

 

Obsah předmětu 

Přímé setkání studentů s lektorem nad tématy předmětu „Jak úspěšně vést a řídit lékařskou ordinaci nebo nemocnici“, bude obsahovat nejen teoretické základy a terminologií, ale bude zaměřeno především na reálné případy z praxe. Ukážeme si aplikaci získaných znalostí a upozorníme na slabá místa a možné problémy v managementu zdravotnictví. V průběhu tematického setkání s lektorem budou mít studenti možnost si vyzkoušet praktické příklady, aby jednodušeji dokázali získané znalosti aplikovat.

 

Cíl předmětu

Posluchači předmětu „Jak úspěšně vést a řídit lékařskou ordinaci nebo nemocnici“ dostanou odpovědi na tyto otázky: Jak nerozkládat lehátko na palubě Titaniku? Proč metoda cukru a biče nefunguje, a přesto ji všichni používají? Která část je rozhodující, 70 % nebo 30 %?  Jak delegovat pravomoc v organizačním řádu?  Jak úspěšně čelit kontrole státního orgánu? Musí být lékař i manažerem?  Co vše musí obsahovat vnitřní řád? Komu dát originál zdravotnické dokumentace?  Jak získá ordinace a nemocnice konkurenční výhodu? Jaké zaměstnanecké benefity nezabírají, a naopak které ano? Jak zaměstnance efektivně pochválit? Proč strach funguje jen chvilku. Jak to, že čím více chyb, tím lépe? Jak se dá změřit důvěra?  Proč jsou porady výkladní skříní nedůvěry a strachu?

 

Struktura předmětu

Vedení a řízení

Lékař manažerem

Konkurenční výhoda

Metoda hůl a mrkev

Hawthornský efekt

Organizační řád

Vnitřní řád

Motivační programy

Uznání

Motivace lékařů

Řízení strachem

Efektivní kultura chyb

Důvěra

Porady

Zdravotnická dokumentace

GDPR

Kontrola státních orgánů 

 

Literatura

Cialdini R.B.: Zbraně vlivu a manipulativní techniky a jak se jim bránit. Jan Melvil Publishing 2007. 

Clegg Brian.: Motivace. Povzbuďte ostatní k dosažení lepších výsledků. Výběr osvědčených technik a postupů. CP Books 2005.  

Collins J.: Jak z dobré firmy udělat skvělou. Grada 2001.

Covey R. S.: Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech. Management Press, Praha 2010.

Covey R. S.: Vedení založené na principech. Management Press. Praha 2011.

Covey R.S.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Management Press, Praha 2010.

Daňková M.: Koučování. Kdy, jak a proč. Kdo může koučovat a koučovací rozhovor. Grada Publishing. 2008.

Dawson R.: Tajemství efektivního vyjednávání. Tajemství mistra vyjednávání. Nakladatelství Anag 2012. 

Godin S.: Nepostradatelní. Jan Melwil 2010.

Chandler S.: Sto způsobů, jak motivovat druhé. Urychlete změnu, spatřete možnosti. Nejprve udělejte to nejhorší. Eugenika 2010.

Janson S.: Jak nebýt perfektní, ale úspěšný. Proč snaha o absolutní dokonalost nikam nevede. Grada 2010.

Jeffers S.: Uvědom si svůj strach a překonej ho. Jak proměnit strach, nerozhodnost a zlost v sílu, akci a lásku. Grada 2010.

Koch R.: Pravidlo 80/20. Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. Management Press Praha 2010.

Kotter J.P.: Vedení procesu změn. Osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice.  Management Press 2000.

Košta O.: Management úspěšné ordinace praktického lékaře. Grada Publishing 2011.

Ludwig P.: Konec prokrastinace. Jak přestat odkládat a začít žít naplno. Jan Melwil Publishing 2013.

Owen J.: Jak se stát úspěšným lídrem aneb leadership v běžné praxi. Grada Publishing Praha 2006. 

Plamínek J.: Vedení porad. Jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie. Grada 2007.

Plamínek J.: Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. Grada Publishing Praha 2005.  

Thaler H. R.: Nudge. Jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. Kniha Zlín 2010. 

Toman I.: Motivace zvenčí je jako smrad. Taxus 2010.

Tom.an I.: Debordelizace hlavy a jak sám zprimitivnět k úspěchu. Taxus International Praha 2009 

Tracy B.: Jak úspěšně řídit firmu. Business Book. 2004.   

Mgr. René Šifta

Mgr. René Šifta---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětech Trestní odpovědnost lékaře a správní trestání na úseku zdravotnictví, a Jak úspěšně vést lékařskou ordinaci nebo nemocnici