Cílem modulu je seznámit jeho posluchače s možným uplatněním v oblasti poskytovatelů služeb mediátora na území České republiky, přiblížit jim právní postavení mediátora v českém právním řádu a jeho možnosti ve vztahu k výkonu funkce mediátora, vysvětlení, jaké zákonné požadavky klade český zákon o mediaci na osobu, která se chce stát mediátorem, a jakým způsobem probíhají profesní zkoušky na mediátora, co všechno by měl člověk znát, a co všechno musí člověk splnit, aby se mohl zkoušek zúčastnit, a jakým způsobem profesí zkouška probíhá.

Obsah modulu:

Zásadní výhodou tohoto modulu je, že posluchači přiblíží, jak probíhají zkoušky na mediátora a dá mu tipy, jak je úspěšně zvládnout, které se nikde nedočte a nikde jinde nedozví. Součástí modulu je simulované zkouška na mediátora, během které budou účastníci programu vystupovat v roli zkoušených i zkoušejících a vzájemně si vyměňovat role tak, aby pochopili podstatu profesní zkoušky a dokázali se na ni v praxi co nejlépe připravit. Skutečnou devizou je osoba lektorky kurzu, kterou je exministryně vlády České republiky a zkušená advokátka a mediátorka doktorka Daniela Kovářová, které má za sebou bohaté zkušenosti z oblasti legislativy, advokacie, mediace i interpersonálního vyjednávání.
Diskutovány budou pochopitelně i otázky postavení mediátora při mediaci, účel a zásady mediace, smlouva o provedení mediace, mediační dohoda, povinnosti mediátora, studentům budou přiblíženy jednotlivé fáze mediace, povinnost mlčenlivosti mediátora, dohled nad činností mediátora, seznam mediátorů, zkouška mediátora, vynutitelnost dohod vztahujících se k mediaci. Studenti se po absolvování modulu stanou zkušenými v procesu mediace jako takové, a dále i v dílčích otázkách odmítnutí mediace, ukončení mediace, určení odměny a náhrady nákladů mediátora, zániku oprávnění k výkonu činnosti mediátora, mediace a běhu promlčecí lhůty. Modul je velice praktickým a profesionálním shrnutím konkrétních poznatků z praxe.

JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Daniela Kovářová---

Garantka programů LL.M. a pravidelně přednáší seminář Soudní judikatura v oblasti rodinného práva

Od roku 2016 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu LLM Rozhodce, Mediátor a Rodinná judikatura.