Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Je absolventem řádného a doktorského studia na Vysoké škole ekonomické a postgraduálního studia na Právnické fakultě. Absolvoval studium v mezinárodním programu – evropský management na Europäische Wirtschaftshochschule v Berlíne. Věnoval se přednáškové a konzultační činnosti na Ekonomické univerzitě v Praze a v rámci Katedry finančního a daňového práva na soukromé univerzitě Škoda Auto Vysoká škola. Byl prorektorem na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. V současnosti je specialistou pro ekonomiku na Odborovém svazu KOVO. Má dlouholetou praxi na vrcholových pozicích managementu doma i v zahraničí. Je specialistou v oblasti finančního managementu podniku a finanční analýzy a controllingu, které také vyučuje. Odborně se orientuje na měření finanční výkonnosti a hodnotový management. Je autorem a spoluautorem devíti monografii, učebnic a skript a také mnoha odborných článků v domácích i zahraničních periodikách. Od roku 2012 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy. V současnosti je členem správní rady a předsedou vědecké rady na European Business School (EBS).
person
Minimální mzda a její role v ekonomice

Minimální mzda a její role v ekonomice

Mzda jako ekonomická kategorie vyjadřuje z pohledu zaměstnavatele cenu (náklady) práce a z pohledu zaměstnance odměnu (hodnotu) práce. V praxi je nutno rozlišovat mezi brutto mzdou (u nás také superhrubou mzdou) a netto (čistou) mzdou. Rozdíl je v tom že hrubá mzda obsahuje položky, které je nutno odvést (zaplatit) státu, případně sociální a zdravotní pojišťovně ve formě daní a pojištění. Protože odvody na zdravotní a sociální pojištění platí nejenom zaměstnanec, ale i zaměstnavatel a v rozdílné výši, po přičtení celkové částky odváděné zaměstnavatelem k hrubé mzdě dostaneme superhrubou mzdu, která je základem pro stanovení daně z příjmu ze závislé činnosti. Ta je ve vztahu k zaměstnancům neférová v tom, že zaměstnanci musí zaplatit i daň z příjmu z peněz, které jsou příjmem státu. Mimochodem superhrubá mzda byla zavedena v době, kdy vládly strany, které teď před volbami slibují zvýšení mezd díky nižšímu zdanění příjmů. Čistá mzda je očištěna od všech srážek ze mzdy (daň z příjmu, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění) a představuje částku, kterou zaměstnanec obdrží ve výplatě.

Přečíst celý článek
person
Kolektivní vyjednávání a seskupení členů aneb Jsou k něčemu odbory?

Kolektivní vyjednávání a seskupení členů aneb Jsou k něčemu odbory?

V praxi se setkáváme s názory, že činnost odborových organizaci nemá smysl a vlastně je překážkou podnikání a prosperity firmy. Opak je pravdou. Odbory formulací svých požadavků respektujících zájmy zaměstnanců vstupují do diskuse a pomáhají vytyčit mantinely, ve kterých se odvíjejí vzájemné vztahy vlastníků, resp. manažerů na jedné straně a zaměstnanců na straně druhé. 

Přečíst celý článek
person
Rovné daně a progresivní zdanění

Rovné daně a progresivní zdanění

V době před podzimními volbami vytahují politické strany různé návrhy, kterými chtějí přitáhnout voliče. Takovým výkřikem je návrh na progresivní zdanění, nebo snížení sazby daně pro určitou hladinu příjmů. Progresivní zdanění není nic neobvyklého a existuje v celé řadě zemí, zejména v západní Evropě. 

Přečíst celý článek
person
Náklady kapitálu a optimalizace kapitálové struktury

Náklady kapitálu a optimalizace kapitálové struktury

Zdroj prosperity, tedy generovanou přidanou hodnotu ovlivňuje nejen celková výkonnost firmy, která se projevuje také maximalizaci tržeb, ale také hodnota kapitálu, který musí být vynaložen na dosažení příjmů, jejichž základem jsou tržby. Z logiky věci vyplývá, že nižší hodnota vázaného kapitálu pořízena co nejlevněji při stejných tržbách v konečném důsledku znamená vyšší efektivitu transformačního procesu a tedy vyšší ekonomický zisk, který je vlastně přidanou hodnotou podnikání. Jedním ze stěžejních úkolů finančního managementu v praxi je proto optimalizace kapitálové struktury.

Přečíst celý článek
person
Řízení vztahů se zákazníky jako úspěch podniku

Řízení vztahů se zákazníky jako úspěch podniku

V jednom z předchozích blogu  jsme dopěli k závěru, že jedním z klíčových faktorů výkonnosti podniku je celková výše generovaných tržeb od které se odvíjí v konečném důsledku výsledná hodnota plynoucí vlastníkům (shareholderům) z podnikání. Důvod je jednoduchý. Tržby jsou potencionálním zdrojem zisku, který je základem výsledného benefitu majitelů.  Schopnost generovat tržby je důsledkem mnohá faktorů, zejména schopnosti využit kapitál pomoci vlastních dovednosti a transformovat vizi do žádaného produktu.

Přečíst celý článek
person
DO 15. 9. 2015 MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE KE STUDIU ZA 89 000,- KČ!

DO 15. 9. 2015 MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE KE STUDIU ZA 89 000,- KČ!

Milí přátelé, nyní pořádáme speciální podzimní akci, kdy je možné  nastoupit ke studiu programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za skvělou cenu 89 000Kč bez DPH. Ze seriózních a tradičních institucí profesního vzdělávání takovou cenu na trhu nikdo nemá. Možnost využít příležitosti přihlásit se ke studiu končí již v úterý 15. 9. 2015. Využijte proto tuto příležitost a začnete studovat právě nyní.

Přečíst celý článek
person
Peníze a my

Peníze a my

Na každého z nás, zvláště v období před Vánoci a po Novém roce, různou intenzitou působí reklama z četných letáků, které nacházíme chtěně nebo nechtěně u vchodových dveří, či v poštovních schránkách, ale také v moderních sdělovacích prostředcích počínaje novinami, přes televizi či rozhlas a internet konče. 

Přečíst celý článek

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.