Cílem tohoto modulu je porozumět současné koncepci a fungování finančního účetnictví v pojetí informačního systému a dále poznat strukturu a způsob sestavení finančních výkazů při akceptaci standardních pravidel finančního výkaznictví v podmínkách ČR a v rámci nadnárodní harmonizace. Významným dílčím cílem je rovněž seznámení s aktuální koncepcí právní úpravy finančního účetnictví vzhledem ke kvalitativním požadavkům na soubor finančních výkazů a dalších účetních dokumentů.

Obsah modulu:

  • Finanční účetnictví a jeho prostředí

Téma je zaměřeno nejprve na objasnění moderního chápání podnikového účetnictví jako specifického informačního systému, zaměřeného na evidenci a prezentaci ekonomických informací. V rámci tématu se seznámíte se základními účetními pojmy (účetní jednotka, účetní období, účetní nástroje atd.) v rámci účetního cyklu a dále pak s hlavními principy a zásadami podnikového účetnictví. Součástí dílčího tématu je rovněž základní pohled na hlavní typy finančních výkazů z hlediska jejich struktury, obsahu a vypovídací schopnosti.

  • Účetní výkazy a jejich stavební prvky

V předchozí části byly stručně uvedeny čtyři základní typy účetních (finančních) výkazů. Pro potřeby finančního řízení, hodnocení ekonomické výkonnosti a další činnosti je však nutné znát podrobnější informace a struktuře finančních výkazů. Další podstatnou skupinu informací, se kterou se seznámíme ve II. části, je proces účetní uzávěrky a závěrky, který představuje vyvrcholení celého účetního cyklu finančního účetnictví a jehož výstupem je účetní závěrka.

  • Účetní výkazy, účetní závěrka a související pravidla

V předchozí části byly stručně uvedeny čtyři základní typy účetních (finančních) výkazů. Pro potřeby finančního řízení, hodnocení ekonomické výkonnosti a další činnosti je však nejen nutné znát informace o struktuře finančních výkazů – další podstatnou skupinu informací tvoří proces účetní uzávěrky a závěrky, který představuje vyvrcholení celého účetního cyklu finančního účetnictví a jehož výstupem je účetní závěrka.

JUDr. Martin Landa

JUDr. Martin Landa---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2013 působí jako lektor na European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu MBA Úvod do účetnictví, Finanční analýza a Manažerské finance.