Cílem modulu je získat orientaci v problematice tvorby a řízení pojistných produktů, zejména vybudování schopnosti propojit potřebné znalosti z oboru práva, pojistné techniky, pojistné matematiky, marketinku a prodeje, provozu a IT a účetnictví.

Obsah modulu

Studium je zaměřeno na získání základních znalostí z jednotlivých oblastí pojišťovací činnosti, které jsou nezbytné pro činnost v oblasti product managementu a je rozděleno do dílčích částí

O pojistném produktu

Tato část je zaměřena na vymezení pojmu pojistného produktu (jde zejména o právní úpravu, pojistné podmínky, způsob a metody řízení rizika, způsob a metody přijímání rizika do pojištění, způsob a metody správy pojištění a likvidace pojistných událostí, dokumentace produktu, pokyny pro jeho prodej) vymezení, které profese se na tvorbě a řízení produktu v organizaci podílejí, a to v jaké roli a s jakou odpovědností.

Získávání a zpracování informací

Tato část je zaměřena na vstupy, které jsou nezbytné pro tvorbu a řízení produktu v době jeho životního cyklu. Jde o informace z pojistného trhu (co dělá konkurence), o informace získané z výzkumu (co si přejí zákazníci) a informace z prodejních sítí (jak to vidí distributoři) a jejich analýza a vyhodnocení pro další využití.

Plán přípravy produktu

Tato část je zaměřena na přípravu produktového plánu, vyhodnocení tržního potenciálu produktu, definici klientského segmentu, kterému je produkt určen, jeho očekávaným výnosům, nákladům na jeho přípravu a implementaci, dopadům zavedení nového produktu do prodeje a dalším významným faktorům jako jsou otázky rizik, které pojistitel přebírá, vliv na kapitál a solventnost, vliv na zajištění společnosti atd.

Implementační plán produktu (inovace)

Produktový management je interdisciplinární činnost, která významně zasahuje i do provozních technologií, proto se pro zavedení nového produktu ve velké míře užívá projektové řízení a s ním úzce souvisí příprava plánu projektu, proto bude tato část zaměřena na projektové řízení a přípravu projektového plánu.

Řízení produktového portfolia

Tato část bude zaměřena na získávání a vyhodnocování informací o výsledku produktu, predikci jeho budoucího vývoje s využitím pojistně technických přístupů, zejména vyhodnocování jednotlivých upisovacích ročníků, vliv cenové politiky na výsledky produktu, přístup k likvidaci nároků plynoucích z produktu. 

Výsledek produktu a jeho dopad do výsledků společnosti

Tato část se týká metod řízení nákladů na provozování produktu, na fixní a variabilní náklady společnosti, na náklady prodeje a marketinkové náklady. A na zobrazení výsledků produktu ve výsledku společnosti.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA---

Předseda správní rady

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa) a člen globálního představenstva IMI plc. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University. Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie a obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu a programu MSc. Management a Leadership.