Tento modul je zaměřen na problematiku vyhledávání nových zákazníků, jejich zaujetí, telefonické vedení hovoru jako efektivní způsob oslovení a práce se stávajícími klienty. Studium je zaměřeno na činnost obchodníka před samotným kontaktem s budoucím klientem, rozbor strategie k upoutání klienta a aplikace této strategie v podobě telefonického či osobního sjednání obchodní schůzky. 

Cíl modulu:

Cílem modulu je osvojení si techniky vedené obchodní schůzky od navázání vztahu a vytvoření atmosféry přes analýzu klienta až po probuzení zájmu zákazníka o vytvoření nabídky řešení. Tento cyklus je postaven na práci se zákazníkem při osobním jednání, na techniku prodeje sama sebe a způsobu své práce. Vše ve spojení s aplikací možností získání informací tak, aby klient pochopil užitek a přínos nastaveného postupu.

Absolvent tohoto modulu bude schopen:

  •   posoudit validitu kontaktu a objem informací důležitý pro odvětví jeho obchodní branže
  •   rozpoznat zásadní informace o potencionálním klientovi
  •   rozpoznat aktivní a pasivní zdroje informací
  •   využít a vytěžit efektivní zdroje informací o klientovi
  •   rozšiřovat portfolio klientů
  •   říct si o doporučení a umět s ním pracovat
  •   znát proces sjednávání schůzky při osobním jednání
  •   vytvořit věty pro zaujetí klienta s cílem sjednání obchodní schůzky
  •   sjednat si telefonicky schůzku s klientem
  •   pracovat s námitkami při osobním jednání i při telefonování
Mgr. Patrik Spannbauer

Mgr. Patrik Spannbauer---

Statutární ředitel na European Business School SE a lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Vyučuje v předmětech Management obchodní schůzky, Argumentace navrženého řešení zákazníkovi, Péče o zákazníka a práce s referencemi a Strategie výběru nových spolupracovníků