Ing. Pavel Sehnal

Vyučuje Správu nemovitostí.
Ing. Pavel Sehnal

Ing. Pavel Sehnal

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

V současné době je majitelem a jednatelem společnosti poskytující služby v oblasti čerpání strukturálních fondů evropské unie AG Grant.cz. Zaměřuje se především na akce spojené s investičními záměry rekonstrukcí budov, novostaveb a optimalizací provozu nemovitostí a technických zařízení budov včetně řešení energetického hospodářství staveb. Mimo vedení společnosti je jeho činností příprava a koordinace činností směřujících k zajištění finanční podpory, projektová příprava, výběr dodavatelů a stavebníků, dozor nad realizací a právní agenda smluvních vztahů. V posledních letech aktivně vystupuje na odborných seminářích a konferencích zaměřených především na provoz nemovitostí a energetické hospodářství firem. Dále řadu let působí v projektovém expertním týmu developerské divize úspěšné finanční skupiny a podílí se na hodnocení ziskovosti projektů a tvorbě strategických plánů investičních příležitostí. Má značné zkušenosti s tvorbou a hodnocení projektových dokumentací a rozpočtů. Podílel se na transformaci realitní kanceláře AAA BYTY na franšízový model vedení společnosti. V návaznosti na studium Fakulty stavební ČVUT má mnoho znalostí a zkušeností z oblastí vodohospodářského inženýrství, krajinných úprav, energetického a materiálového využití odpadů, a oblastí čistoty vod a snižování emisí škodlivých látek. Od roku 2016 je lektorem v rámci profesně vzdělávacích programů na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.